Showing all 6 results

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Công ty A đang lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước 1 thiết bị. Trong hồ sơ mời thầu yêu cầu thiết bị có xuất xứ từ các nước G7 thì được ưu tiên và đưa vào giá đánh giá. Hiện có 1 nhà thầu chào thiết bị ghi xuất xứ tại Italy (có...

Chủ đầu tư lập Hồ sơ yêu cầu và gửi đến nhà thầu, yêu cầu nhà thầu lắp đặt hệ thống Camera có xuất xứ Nhật Bản, nhà thầu được chỉ định đã lập Hồ sơ đề xuất gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh, thiết bị xuất xứ Nhật Bản, hiệu SONY...

Công ty tư vấn đấu thầu đang đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua sắm hàng hóa, mua sắm tập trung thực hiện theo phương thức 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ. Trong quá trình đánh giá phát sinh tình huống như sau: Hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu phạm vi cung cấp hàng...

Ban QLDA X sau khi lựa chọn nhà thầu cho một gói thầu mua sắm hàng hóa và đã tiến hành ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, ban QLDA X đã nhận được đề nghị thay đổi xuất xứ hàng hóa đã cung cấp với lý do cụ thể như sau: Mặt hàng...

Luật Đấu thầu (Điều 89 Khoản 6 Điểm i) quy định một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hoá trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp khi áp dụng hình thức đấu...

Ông Lê Hoài Anh ở Ba Đình, Hà Nội có câu hỏi như sau: Trong HSMT gói xây dựng, bên mời thầu có yên cầu trong Bảng tổng hợp giá chào, bên mời thầu yêu cầu với 1 loại vật liệu trong HSMT, nhà thầu chỉ được chào cụ thể một loại vật liệu nêu chào từ 2 loại vật...