Showing all 6 results

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Trường A là đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngân hàng B, hoạt động theo loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Hiện nay, Trường A đang triển khai một số chương trình đào tạo và phải thuê giảng viên. Trong quá trình thực hiện, Trường A...

Tình huống: Hiện nay, Ngân hàng A (là doanh nghiệp nhà nước (Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) đang tiến hành thoái vốn tại các Công ty con trực thuộc, công ty liên kết. Trong quá trình thoái vốn, Ngân hàng A có sử dụng công cụ hỗ trợ như dịch vụ tư vấn pháp lý, thuê đơn...

Tình huống: Công ty của ông Khắc Thông (ở Bình Thuận) là nhà đầu tư 1 dự án xây dựng – chuyển giao (BT). Ông Thông hỏi, công ty cần áp dụng Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP để lựa chọn nhà thầu hay được chỉ định thầu?

Công ty TNHH liên doanh có 70% vốn điều lệ của nước ngoài, 30% vốn góp của doanh nghiệp Nhà nước. Vậy dự án của công ty có thuộc phạm vi điều chỉnh theo Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu không? Hỏi: Đại diện công ty đặt câu hỏi cũng muốn biết, vốn điều lệ có phải...

Độc giả Hạ Uyên (tỉnh Ninh Thuận) đặt câu hỏi như sau: Tôi công tác tại đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần kinh phí thường xuyên, có hoạt động sản xuất dịch vụ không sử dụng ngân sách Nhà nước. Tôi xin hỏi, đối với hoạt động sản xuất dịch vụ không sử dụng ngân sách Nhà nước...

Công ty ông Vũ Đức Triệu (Hà Nội) có 70% vốn Nhà nước, thực hiện dự án đầu tư lấy vốn từ quỹ đầu tư phát triển và vốn kinh doanh. Công ty xác định, dự án không thuộc đối tượng áp dụng của Luật Đấu thầu nên khi đầu tư công ty không thực hiện theo quy định tại...