Showing all 12 results

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Đơn vị X đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh. Hỏi: Gói thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ là gói thầu phi tư vấn hay xây lắp? Theo Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu thì công tác bảo trì, bảo dưỡng là công tác...

Một đơn vị đang chuẩn bị tổ chức đấu thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa. Tuy nhiên do hàng hóa đặc thù, công nghệ phức tạp nên được người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo phương thức 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Đơn vị này đã hỏi Bộ Kế hoạch...

Tình huống: Công ty tôi ở một huyện thuộc tỉnh Bắc Giang đang lập Hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp, trồng, và chăm sóc cây xanh trong thời gian bảo hành". Sau thời gian bảo hành sẽ bàn giao lại cho đơn vị quản lý cây xanh công cộng để quản lý theo quy định. Tôi xin hỏi...

Ông Lê Đàm Huy Vũ (Phú Yên) đang thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất 5 năm (2020-2024) và công tác định giá đất cụ thể hàng năm do cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh thực hiện. Ông đối chiếu với quy định tại Khoản 8, Khoản 9, Điều 4 Luật đấu thầu nhưng không thấy...

Công ty ông Trần Giang (Đồng Nai) đang thực hiện gói thầu trồng cây xanh dọc theo các tuyến đường đã thi công (đã có thiết kế chung với hệ thống đường giao thông đã thi công trước đây). Ông Giang hỏi, khi thực hiện gói thầu này ông áp dụng hình thức gói thầu xây lắp được không? Có...

Trong Quyết định phê duyệt dự án, giá trị xây dựng là 15,9 tỷ đồng, chi phí thiết bị là 323 triệu đồng (phần thiết bị là máy bơm chữa cháy). Chủ đầu tư đã làm tờ trình phê duyệt kế hoạch LCNT, trong đó phần xây dựng + thiết bị đã gộp làm 1 gói thầu và chủ đầu...

Đơn vị chúng tôi đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công tác quản lý, bảo dựỡng thường xuyên công trình đường bộ, do trong công tác này gồm: công tác quận lý (tuần đường, đếm-xe, trực bão lũ...), bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ mặt đường, cầu (cắt cỏ, sơn biển báo, sơn cọc tiêu, vá ổ gà)...

Đơn vị ông Hoàng Long (Trà Vinh) đang công tác có dự án xây dựng phần mềm để phục vụ công tác quản lý chuyên môn, trong đó gói thầu xây dựng phần mềm có giá trị 550 triệu đồng. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt có ghi gói thầu xây dựng phần...

Công ty A ở Bình Dương đang thực hiện đấu thầu gói thầu có nội dung công việc bao gồm cung cấp thiết bị, cung cấp phần mềm. Tổng giá trị gói thầu là 20 tỷ đồng, trong đó giá trị phần thiết bị chiếm 99,8% giá trị gói thầu, giá trị phần mềm chiếm 0,2%. Công ty A hỏi,...

Đơn vị bà Nguyễn Bích Ngọc (Yên Bái) đang chuẩn bị lập hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại trung tâm. Bà Ngọc hỏi, hồ sơ mời thầu sẽ lập theo gói thầu phi tư vấn hay gói thầu cung cấp hàng hóa?

Để thực hiện hoạt động nâng cấp phần mềm “Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế”, Văn phòng Bộ Y tế (được Bộ trưởng Bộ Y tế giao nhiệm vụ) đã tiến hành lập Đề cương và Dự toán chi tiết (Theo thông tư 21/2010 /TT-BTTT của Bộ Thông tin Truyền thông) cho hoạt động nói trên và đã...

Công ty dịch vụ X có câu hỏi như sau: Đơn vị chúng tôi chuẩn bị thực hiện một số gói thầu tổ chức các chương trình tiếp thị. bán hàng trong đó nội dung công việc dự kiến như sau: chuẩn bị các thủ tục pháp lý, xây dựng kịch bản cua chương trình, khảo sát, xin phép tổ...