Showing 1–20 of 434 results

Nhà thầu X tham dự một gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện A làm bên mời thầu. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của Nhà thầu X, ngày 5/9/2017, Bên mời thầu đã phát hành văn bản yêu cầu Nhà thầu X làm rõ HSDT. Văn bản này nêu...

Tình huống: Trong quá trình mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng, chúng tôi gặp phải tình huống sau: Trong quá trình đăng tải thông tin, Bên mời thầu đã nhập thiếu khối lượng ở Mục 3. Phạm vi cung cấp, tuy nhiên file hồ sơ mời thầu đính kèm thì đầy đủ khối lượng; Trong...

100,000.00

Để triển khai thông suốt được các dự án sử dụng vốn tài trợ của Ngân hàng thế giới thì ngoài việc chuẩn bị tốt các hồ sơ, tài liệu đệ trình cho nhà tài trợ xem xét thì việc hiểu được quy trình xem xét các nội dung đệ trình của WB cũng là một trong những bí quyết...

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tiền thân là JIBIC là tổ chức quốc tế đã tài trợ rất nhiều nguồn vốn ODA cho các dự án về giao thông, môi trường, thiết bị, hệ thống giao thông thông minh,.. Hiện nay các dự án có nguồn vốn JICA vẫn hàng ngày đang thực hiện trên mọi...

Trong các tổ chức tài chính quốc tế thì Ngân hàng Thế giới (WB) là một tổ chức quốc tế có số dự án được thực hiện lớn nhất ở Việt Nam. Tuy nhiên, không vì thế mà các đơn vị được tài trợ lại có thể thành thạo các quy tắc đấu thầu của Tổ chức này do tổ...

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế nên trong thời gian vừa qua rất nhiều các dự án được tài trợ bởi các tổ chức tài chính quốc tế đã được thực hiện. Để giúp bạn đọc có các tài liệu cũng như các ý kiến tư vấn các nội dung trong công tác lựa chọn nhà...

Doanh nghiệp X tham gia gói thầu mua sắm hàng hóa, trong hồ sơ yêu cầu có yêu cầu doanh thu bình quân tối thiểu là A đồng 3 năm 2015, 2016, 2017. Nhà thầu X đáp ứng được yêu cầu này (số liệu này có cơ quan quản lý thuế xác nhận). Tài liệu cần nộp là báo cáo...

Đơn vị X là bên mời thầu, có tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với một gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. Đến thời điểm mở thầu, có 2 nhà thầu tham dự thầu là công ty A và công ty B. Tuy...

Một bên mời thầu đã tổ chức đấu thầu qua mạng gói thầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa, có gặp tình huống như sau: Hồ sơ mời thầu bản cứng được Chủ đầu tư phê duyệt có yêu cầu nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện 02 hơp đồng tương tự với gói thầu đang xét....

Một bên mời thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có thắc mắc như sau: Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngàỵ 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, tại khoản 3 Điều 2...

Một nhà thầu đã nộp E-HSDT cho gói thầu xây lắp có tình huống như sau: Sau khi nộp E-HSDT, nhà thầu đã phát hiện ra lỗi sai sót trong bảo lãnh dự thầu và xác nhận cung cấp tín dụng của Ngân hàng về tên gói thầu, cụ thể như sau: Tên gói thầu ghi trong bảo lãnh: Gói...

Công ty A gặp vướng mắc về mẫu thư bảo lãnh dự thầu do sự không thống nhất giữa quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT). Công ty đề nghị cơ quan chức năng tháo gỡ.

Đơn vị X đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh. Hỏi: Gói thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ là gói thầu phi tư vấn hay xây lắp? Theo Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu thì công tác bảo trì, bảo dưỡng là công tác...

Một bên mời thầu đang đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp có câu hỏi như sau: Căn cứ theo khoản 5 và khoản 7 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ kế hoạch và Đầu tư thì đối với các nội dung về năng lực kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên...

Tiếp theo phần 1, 2 - Chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện dự án xây dựng khu dân cư, chúng tôi xin giới thiệu Phần 3 - chủ đề: Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi để quyết định đầu tư dự...

Tiếp theo phần 1 - Chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện dự án xây dựng khu dân cư đô thị, chúng tôi xin giới thiệu Phần 2 - chủ đề: Lựa chọn, ký kết và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai dự án theo quy hoạch được duyệt.

Đơn vị A tham gia gói thầu có giá 2,1 tỷ đồng. Đơn vị ông dự thầu giá 1,85 tỷ đồng, đơn vị khác dự thầu 550 triệu đồng và trúng thầu. Hỏi: Có quy định gì về giá dự thầu so với giá dự toán được phê duyệt hay không? Nếu cùng khối lượng mà đơn giá thực hiện như trên...

Một bên mời thầu đang đánh giá HSDT cho gói thầu tư vấn đấu thầu rộng rãi trong nước gặp tình huống như sau: Khi tiến hành mở thầu đối với hồ sơ đề xuất kỹ thuật, có 01 nhà thầu tham dự có đề xuất đến 02 thư giảm giá gồm: 01 thư kèm theo hồ sơ đề xuất...

Một bên mời thầu đang đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp gặp tình huống như sau: Nhà thầu A đệ trình E-HSDT có đính kèm một số file nhưng bên mời thầu không mở được file này. Sau đó, bên mời thầu đã nhờ sự trợ giúp của Trung tâm hỗ trợ đấu thầu để mở các file...

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau: Bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu một gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Hồ sơ mời thầu quy định hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực 120 ngày và thời điểm đóng thầu là 10 giờ ngày 9/7/2018. Trong...