Video 4 – Video hướng dẫn bên mời thầu đăng ký, chỉnh sửa thông tin dự án đầu tư phát triển

Video 4 – Video hướng dẫn bên mời thầu đăng ký, chỉnh sửa và đưa thông tin dự án đầu tư phát triển lên mạng đấu thầu Quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *