04 điều cần lưu ý về thi, cấp chứng chỉ đấu thầu mới nhất năm 2024

Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) được ban hành có những quy định mới về thi, cấp chứng chỉ đấu thầu (tên gọi đầy đủ là chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu). Bài viết dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ một số điều cần lưu ý về thi, cấp chứng chỉ đấu thầu, mời các bạn cùng tham khảo!

1. Hướng dẫn đăng ký thi, cấp chứng chỉ đấu thầu

Dưới đây là 03 loại hồ sơ bạn cần nắm trong quá trình thi, cấp chứng chỉ đấu thầu – chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, bao gồm:

Hồ sơ đăng ký thi, cấp chứng chỉ đấu thầu

Theo quy định tại khoản 3 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT, hồ sơ đăng ký thi, cấp chứng chỉ đấu thầu bao gồm:

3. Hồ sơ đăng ký thi, cấp chứng chỉ bao gồm:
a) Đơn đăng ký thi theo Mẫu số 03 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) 01 ảnh màu mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 3cm x 4cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự (đính kèm tệp tin lên hồ sơ đăng ký thi trên Hệ thống);

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ đấu thầu

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT, hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ đấu thầu bao gồm:

4. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo mẫu số 04 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) 01 ảnh màu mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 3cm x 4cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự (đính kèm tệp tin lên hồ sơ đề nghị cấp lại trên Hệ thống);
c) Bản gốc chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin. Trường hợp bị mất chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại (đính kèm tệp tin ảnh màu chụp từ bản chính chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu hoặc bản cam kết vào hồ sơ đề nghị cấp lại trên Hệ thống).

Hồ sơ đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ đấu thầu

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT, hồ sơ đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ đấu thầu bao gồm:

5. Hồ sơ đề nghị cấp gia hạn hiệu lực chứng chỉ bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo mẫu số 05 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) 01 ảnh màu mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 3cm x 4cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự (đính kèm tệp tin lên hồ sơ đề nghị gia hạn trên Hệ thống).
chung chi dau thau
Hồ sơ đăng ký thi, cấp chứng chỉ đấu thầu (Hình minh họa)

2. Hình thức, nội dung thi chứng chỉ đấu thầu

Điều 18 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT quy định về hình thức và nội dung thi chứng chỉ đấu thầu như sau:

​​​​​​​1. Hình thức thi: thi trắc nghiệm trong thời gian tối đa 90 phút.
2. Nội dung đề thi bao gồm:
a) Câu hỏi kiến thức liên quan đến từng lĩnh vực đấu thầu cụ thể
b) Câu hỏi kiến thức về pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu
c) Câu hỏi kiến thức chuyên sâu về quy định của pháp luật đấu thầu
d) Câu hỏi kiến thức, bài tập về xử lý tình huống trong đấu thầu
Chứng chỉ này được cấp bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) cho những cá nhân tham dự thi chứng chỉ đấu thầu và đạt kết quả trên 50% tổng số điểm của bài thi, cụ thể:
  • Loại xuất sắc: đối với bài thi có kết quả đạt lớn hơn 90% tổng số điểm trở lên;
  • Loại giỏi: đối với bài thi có kết quả đạt từ 80% đến dưới 90% tổng số điểm
  • Loại khá: đối với bài thi có kết quả đạt từ 60% đến dưới 80% tổng số điểm
  • Loại trung bình: đối với bài thi có kết quả đạt từ 50% đến dưới 60% tổng số điểm
  • Không đạt yêu cầu: đối với bài thi có kết quả đạt dưới 50% tổng số điểm

3. Thời gian cấp chứng chỉ đấu thầu

Theo quy định tại Điều 22 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT, thời gian cấp chứng chỉ đấu thầu như sau:

​​​​​​​1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả thi, đơn vị tổ chức thi trình cơ quan cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu ban hành quyết định cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của đơn vị tổ chức thi, cơ quan cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu ban hành quyết định cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.
Cơ quan cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu công khai quyết định cấp chứng chỉ trên Hệ thống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành.
2. Cá nhân được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu lần đầu trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định cấp chứng chỉ.
3. Cá nhân được cấp lại chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định cấp lại chứng chỉ.
4. Cá nhân được cấp gia hạn hiệu lực chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định cấp gia hạn chứng chỉ.

4. Chi phí thi, cấp chứng chỉ đấu thầu

Cũng tại Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT (Điều 28), quy định về chi phí thi, cấp chứng chỉ đấu thầu như sau:

​​​​​​​Điều 28. Mức thu chi phí thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu
1. Mức thu chi phí thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu lần đầu tối đa là 800.000 đồng/thí sinh/kỳ thi.
2. Mức thu chi phí cấp lại hoặc cấp gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu là 100.000 đồng/lần.
3. Không thu chi phí cấp lại chứng chỉ đối với trường hợp cơ quan cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu ghi sai thông tin trên chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.
Trên đây là một số điều cần lưu ý về thi, cấp chứng chỉ đấu thầu mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Mong rằng nội dung này sẽ hữu ích với các nhà thầu và bên mời thầu đang quan tâm.

Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi dưới đây để cùng thảo luận các vấn đề, tình huống về đấu thầu. Xin trân trọng cảm ơn! 

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!