Phần nội dung thi thử sát hạch chứng chỉ đấu thầu chỉ có thành viên chính thức mới được tham gia. Mức phí để trở thành thành viên chính thức là 50.000đ. Rất rẻ thôi, Coi như là đóng góp một cốc nước cho tác giả.

Nếu bạn muốn đăng ký theo lượt hãy chuyển khoản đến tài khoản của chúng tôi dưới đây với nội dung:

HTH[dấu cách]MÃ_TÀI_KHOẢN, ví dụ HTH 10 (với 10 là Mã tài khoản của bạn, mã này sẽ được cấp khi bạn đăng ký tài khoản hoặc trong trang cá nhân của bạn)

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:

Phạm Văn Tuấn – 000000000 – Ngân hàng Vietcombank CN Hà Đông

Phạm Văn Tuấn – 000000000 – Ngân hàng Viettinbank CN Hà Đông

Chúc các bạn ôn luyện và thi tốt.

[ays_quiz id=”4″]

Làm bài ôn thi tại đây