Showing 1–20 of 440 results

Sau khi mở thầu có 02 nhà thầu liên danh tham dự thầu, quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu Bên mời thầu nhận thấy thư bảo lãnh dự thầu của 01 nhà thầu liên danh đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04B Chương IV của hồ sơ mời thầu (áp dụng đối với nhà thầu liên danh). Từ nội dung nêu trên, Bên mời thầu đánh giá nhà thầu Liên danh này không đáp ứng tính hợp lệ của bảo lãnh dự thầu theo quy định tại Khoản 18.3 Mục 18 Chương I E-HSMT được duyệt do bảo lãnh dự thầu có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04B Chương IV). Đối với tình huống này, Bên mời thầu có yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu hay không? Đồng thời, nhà thầu có được nộp bổ sung thư bảo lãnh dự thầu khác sau thời điểm đóng thầu hay không?

Ban QLDA A xin hỏi tình huống như sau: Trên cơ sở báo cáo đánh giá E-HSDT của tổ chức tư vấn lựa chọn nhà thầu, Ban QLDA đã tiến hành thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng thứ nhất theo quy định, tuy nhiên việc thương thảo hợp đồng không thành công. Căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 19, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Ban QLDA đã mời nhà thầu xếp thứ 2 vào đàm phán hợp đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thương thảo hợp đồng, Ban QLDA mới biết E-HSDT của nhà thầu thứ 2 đã hết hiệu lực; Đối với tình huống này, chúng tôi phải xử lý thế nào?

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải tỉnh A đang thực hiện các công tác quản lý, sửa chữa, bảo trì các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết mộ số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Các công trình này được bố trí vốn thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước hàng năm, không thuộc dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công; Chúng tôi xin hỏi, chúng tôi có được áp dụng chỉ định thầu đối với các gói thầu có giá trị dưới 100 triệu hay không?

Chúng tôi nhận được 1 câu hỏi của độc giả như sau: “Công ty chúng tôi đã có kết quả trúng thầu và chưa ký hợp đồng. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan nên chúng tôi không muốn ký hợp đồng nữa. Liệu công ty chúng tôi có bị phạt gì không?”

Một nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu thành công lúc 15 giờ 14 phút ngày 20/01/2024. Sau đó, phía bên mời thầu đã có 2 lần thông báo gia hạn thời gian mở thầu, cụ thể: - Lần 1: Gia hạn vào lúc 16 giờ 07 phút ngày 20/01/2024 với lý do: Để đảm bảo Tổ chuyên gia có đủ thời gian rà soát, chỉnh lý, thực hiện trả lời yêu cầu làm rõ E-HSMT của nhà thầu cũng như đảm bảo thời gian nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT Lần 2: Gia hạn vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 25/01/2024 với lý do: Điều chỉnh E-HSMT, trả lời làm rõ E-HSMT và để đảm bảo Nhà thầu có đủ thời gian hoàn chỉnh E-HSDT; Vào 15 giờ 00 phút ngày 16/02/2024, tức thời điểm mở thầu quy định theo thông báo gia hạn lần 2, kết quả mở thầu không có tên đơn vị chúng tôi. Sau khi liên hệ tổng đài viên thuộc trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia thì nhận được thông tin Nhà thầu phải nộp thầu lại trong trường hợp bên mời thầu nâng cấp phiên bản, sửa đổi E-HSMT. Tuy nhiên, trong chương I.Chi dẫn nhà thầu, điều 7.4 (theo hướng dẫn của tổng đài viên) chỉ nói Nhà thẩu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật thông tin về việc sửa đổi E- HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT và không đề cập hay hướng dẫn chi tiết nhà thầu phải tiến hành thực hiện lại toàn bộ công đoạn nộp thầu lại trên hệ thống. Trong trường hợp này, những điều chỉnh của E-HSMT qua 2 lần gia hạn cũng không liên quan đến phần chúng tôi tham dự đấu thầu. Bên cạnh đó, việc bên mời thầu sửa đổi hồ sơ, chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ email thông báo hay tin nhắn trên hệ thống tương tự như khi có yêu cầu làm rõ E-HSDT, Thương thảo và hoàn thiện hợp đồng, điều này đã dẫn đến chúng tôi không tham dự gói thầu này mặc dù đã nộp đầy đủ hồ sơ và thông báo thành công trước đó; Chúng tôi xin hỏi trường hợp này phải xử lý như thế nào?

Luật Đấu thầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, tuy nhiên, hiện nay, Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu chưa được ban hành, vậy, chúng tôi xin hỏi, việc sử dụng Webform trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia sau ngày 01/1/2024 được thực hiện như thế nào?

Nhà thầu X tham dự một gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện A làm bên mời thầu. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của Nhà thầu X, ngày 5/9/2017, Bên mời thầu đã phát hành văn bản yêu cầu Nhà thầu X làm rõ HSDT. Văn bản này nêu rõ: “Trong vòng 3 ngày làm việc (từ ngày 5/9/2017 đến hết ngày 7/9/2017), Nhà thầu X phải có văn bản gửi Bên mời thầu để làm rõ HSDT. Nếu sau 3 ngày nêu trên, Nhà thầu X không có công văn phản hồi thì HSDT của Nhà thầu X được coi là không đáp ứng yêu cầu của HSMT và bị loại”. Do trong thời hạn 3 ngày làm việc nêu trên Nhà thầu X chưa chuẩn bị kịp nội dung làm rõ HSDT nên chỉ nộp một phần tài liệu làm rõ HSDT, đến ngày thứ 4 nhà thầu này mới nộp đủ tài liệu làm rõ HSDT theo yêu cầu của Bên mời thầu. Bên mời thầu đã nhận được văn bản làm rõ HSDT kèm theo các tài liệu cần thiết để làm rõ HSDT của Nhà thầu X vào ngày 8/9/2017 và thời điểm này vẫn đang trong quá trình đánh giá HSDT của gói thầu đó. Hỏi: Bên mời thầu phải tiếp nhận và xử lý tài liệu làm rõ HSDT của Nhà thầu X như thế nào để phù hợp quy định của pháp luật về đấu thầu?

Tình huống: Trong quá trình mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng, chúng tôi gặp phải tình huống sau:

  • Trong quá trình đăng tải thông tin, Bên mời thầu đã nhập thiếu khối lượng ở Mục 3. Phạm vi cung cấp, tuy nhiên file hồ sơ mời thầu đính kèm thì đầy đủ khối lượng;
  • Trong quá trình đánh giá Bên mời thầu phát hiện các nhà thầu chào thiếu khối lượng (ngoài những khối lưọng mà bên mời thầu đã đăng tải thiếu).
Hỏi: Cách thức thực hiện đối với tình huống này như thế nào? Bên mời thầu có được phép hiệu chỉnh sai lệch theo Điều 17 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP hay không?

100,000.00

Để triển khai thông suốt được các dự án sử dụng vốn tài trợ của Ngân hàng thế giới thì ngoài việc chuẩn bị tốt các hồ sơ, tài liệu đệ trình cho nhà tài trợ xem xét thì việc hiểu được quy trình xem xét các nội dung đệ trình của WB cũng là một trong những bí quyết để đẩy nhanh việc thực hiện dự án.

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tiền thân là JIBIC là tổ chức quốc tế đã tài trợ rất nhiều nguồn vốn ODA cho các dự án về giao thông, môi trường, thiết bị, hệ thống giao thông thông minh,.. Hiện nay các dự án có nguồn vốn JICA vẫn hàng ngày đang thực hiện trên mọi miền của đất nước.

Trong các tổ chức tài chính quốc tế thì Ngân hàng Thế giới (WB) là một tổ chức quốc tế có số dự án được thực hiện lớn nhất ở Việt Nam. Tuy nhiên, không vì thế mà các đơn vị được tài trợ lại có thể thành thạo các quy tắc đấu thầu của Tổ chức này do tổ chức này thường xuyên cập nhật hướng dẫn đấu thầu. Sau đây, chúng tôi sẽ cập nhật các hướng dẫn đấu thầu mới nhất của Tổ chức này để khách hàng tham khảo.

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế nên trong thời gian vừa qua rất nhiều các dự án được tài trợ bởi các tổ chức tài chính quốc tế đã được thực hiện. Để giúp bạn đọc có các tài liệu cũng như các ý kiến tư vấn các nội dung trong công tác lựa chọn nhà thầu cho các dự án ADB, chúng tôi mong muốn được cung cấp tài liệu, giải pháp cho các tình huống đấu thầu trong dự án ADB.

Doanh nghiệp X tham gia gói thầu mua sắm hàng hóa, trong hồ sơ yêu cầu có yêu cầu doanh thu bình quân tối thiểu là A đồng 3 năm 2015, 2016, 2017. Nhà thầu X đáp ứng được yêu cầu này (số liệu này có cơ quan quản lý thuế xác nhận). Tài liệu cần nộp là báo cáo tài chính 3 năm.

Nhưng trong quá trình chấm thầu chủ đầu tư yêu cầu doanh nghiệp X giải trình từng tài khoản trong báo cáo tài chính 3 năm. Hỏi, như vậy đúng hay sai?

Đơn vị X là bên mời thầu, có tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với một gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. Đến thời điểm mở thầu, có 2 nhà thầu tham dự thầu là công ty A và công ty B.

Tuy nhiên, công ty A và công ty B đều có chung một giám đốc là ông C và đều có trên 20% cổ phần thuộc sở hữu của ông C.

Hỏi: Trường hợp này, hai nhà thầu A và B có vi phạm quy định về “bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu” theo Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP cũng như các quy định khác về đấu thầu hay không?

Một bên mời thầu đã tổ chức đấu thầu qua mạng gói thầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa, có gặp tình huống như sau: Hồ sơ mời thầu bản cứng được Chủ đầu tư phê duyệt có yêu cầu nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện 02 hơp đồng tương tự với gói thầu đang xét. Tuy nhiên, trong quá trình đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, do chưa có kinh nghiệm nên bên mời thầu đã để mục hợp đồng tương tự là không áp dụng. Đến thời điểm đóng thầu có 01 nhà thầu tham gia và bên mời thầu đã mở thầu bình thường. Tuy nhiên, sau khi đánh giá và kiến nghị nhà thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT thì bộ phận thẩm định căn cứ bản giấy HSMT được phê duyệt nên không chấp nhận hồ sơ dự thầu của nhà thầu và yêu cầu hủy thầu. Hỏi trong trường hợp nói trên, bên mời thầu cần xử lý như thế nào?

Một bên mời thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có thắc mắc như sau: Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngàỵ 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, tại khoản 3 Điều 2 về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu quy định: “Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cảo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát”. Tuy nhiên Nghị định chưa hướng dẫn trường hợp nhà thầu có thể thực hiện hai dịch vụ tư vấn thẩm tra thiết kế và tư vấn giám sát không?

Một nhà thầu đã nộp E-HSDT cho gói thầu xây lắp có tình huống như sau: Sau khi nộp E-HSDT, nhà thầu đã phát hiện ra lỗi sai sót trong bảo lãnh dự thầu và xác nhận cung cấp tín dụng của Ngân hàng về tên gói thầu, cụ thể như sau:

  • Tên gói thầu ghi trong bảo lãnh: Gói thầu số 02: Xây lắp công trình A
  • Tên gói thầu theo đúng thực tế: Gói thầu số 02: Xây lắp công trình A (giai đoạn 2)
Ngay sau đó, nhà thầu đã liên lạc với ngân hàng để thay đổi và đính chính bảo lãnh dự thầu và cam kết cung cấp tín dụng. Theo đó, nhà thầu muốn hỏi đây có phải là lỗi nghiêm trọng, cơ bản là cơ sở để loại bỏ nhà thầu hay không?

Công ty A gặp vướng mắc về mẫu thư bảo lãnh dự thầu do sự không thống nhất giữa quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT). Công ty đề nghị cơ quan chức năng tháo gỡ.

Đơn vị X đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh. Hỏi: Gói thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ là gói thầu phi tư vấn hay xây lắp?

Theo Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu thì công tác bảo trì, bảo dưỡng là công tác phi tư vấn. Tuy nhiên đây là dự toán sản phẩm, dịch vụ công ích và được UBND tỉnh phê duyệt dự toán với giá trị 14 tỷ đồng, gồm hạng mục: Công tác quản lý cầu đường, công tác sửa chữa nhỏ mặt đường... được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Một bên mời thầu đang đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp có câu hỏi như sau: Căn cứ theo khoản 5 và khoản 7 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ kế hoạch và Đầu tư thì đối với các nội dung về năng lực kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm fĩle tài liệu chứng minh. Trường hợp cần làm rõ E-HSDT thì bên mời thầu và nhà thầu tiến hành làm rõ E-HSDT trực tiếp trên hệ thống. Theo quy định của tỉnh phải hoàn thành nghĩa vụ thuế mới được tham gia đấu thầu và Nhà thầu đã có Thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của Cơ quan thuế. Theo khoản 5 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngàỵ 15/11/2017 không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm fíle tài liệu chứng minh đối với các nội dung về năng lực kinh nghiệm nên khi nộp E-HSDT Nhà thầu không đính kèm bản scan Thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nên Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu nộp bổ sung bản giấy đế xét tuyến hồ sơ dự thầu. Vậy Nhà thầu có được bổ sung không?