Nhà thầu nộp thiếu số lượng bản chụp HSDT có phải là cơ sở để loại HSDT

HSMT quy định nhà thầu nộp 01 bản gốc và 04 bản chụp HSDT, tại lễ mở thầu, nhà thầu chỉ nộp 01 bản gốc và 01 bản chụp HSDT. Tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu không đạt tại bước kiểm tra tính hợp lệ của HSDT do thiếu bản chụp. Việc đánh giá như vậy đúng quy định hay chưa?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Việc kiểm tra tính hợp lệ của HSDT chỉ là bước kiểm tra các thành phần quan trọng của HSDT mà nhà thầu đã nộp theo yêu cầu của HSMT, tại bước đánh giá tính hợp lệ mới là bước để xem xét việc nhà thầu đạt hoặc không đạt. Đối với tình huống trên, việc nhà thầu thiếu bản chụp HSDT không phải là tiêu chí để loại nhà thầu, nhà thầu đã cung cấp bản gốc và được đánh giá là hợp lệ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!