Nhà thầu nộp thiếu số lượng bản chụp HSDT có phải là cơ sở để loại HSDT

HSMT quy định nhà thầu nộp 01 bản gốc và 04 bản chụp HSDT, tại lễ mở thầu, nhà thầu chỉ nộp 01 bản gốc và 01 bản chụp HSDT. Tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu không đạt tại bước kiểm tra tính hợp lệ của HSDT do thiếu bản chụp. Việc đánh giá như vậy đúng quy định hay chưa?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Việc kiểm tra tính hợp lệ của HSDT chỉ là bước kiểm tra các thành phần quan trọng của HSDT mà nhà thầu đã nộp theo yêu cầu của HSMT, tại bước đánh giá tính hợp lệ mới là bước để xem xét việc nhà thầu đạt hoặc không đạt. Đối với tình huống trên, việc nhà thầu thiếu bản chụp HSDT không phải là tiêu chí để loại nhà thầu, nhà thầu đã cung cấp bản gốc và được đánh giá là hợp lệ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Góc Quảng cáo: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

(i) Tư vấn giải đáp tình huống đấu thầu (miễn phí);

(ii) Thay mặt khách hàng liên hệ, làm việc với Cục Quản lý đấu thầu/ Bộ KHĐT để có hướng dẫn chính thức bằng văn bản;

(ii) Tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn nước ngoài (bằng tiếng việt và tiếng anh).

Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào ô chát ở góc phải màn hình hoặc qua số điện thoại 0862.888.728; email: [email protected].

Trân trọng!