Không đọc giá dự thầu, giá trị giảm giá trong buổi lễ mở thầu có phù hợp quy định

Một nhà thầu đang tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ có câu hỏi như sau:

Trong quá trình mở thầu, Bên mời thầu chỉ kiểm tra tình trạng niêm phong và đọc các thông tin cơ bản về tên nhà thầu, số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ mà không đọc rõ các thông tin của từng HSDT của nhà thầu gồm: Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu, giá trị giảm giá (thư giảm giá), hiệu lực bảo đảm dự thầu.

Như vậy nếu trong quá trình chấm thầu, một trong số những HSDT có thư giảm giá (hoặc có hơn 01 thư giảm giá) trong hồ sơ, thì các thư giảm giá đó có giá trị hay không và bên mời thầu chấp nhận thư giảm giá đó là đúng hay sai.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Mẫu số 01 Chương I Mục 25.3 và Mẫu số 02 Chương I Mục 34.4) quy định chỉ những thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở thầu hoặc lễ mở HSĐXTC (sau đây gọi chung là lễ mở thầu) mới được tiếp tục xem xét và đánh giá.

Nếu gói thầu được áp dụng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ thì việc mở thầu phải tuân thủ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Nếu gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, việc mở thầu được thực hiện hai bước theo quy định tại khoản 4 Điều 26 và Điều 29 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đối với trường hợp này, việc mở thầu phải thực hiện theo quy định nêu trên. Nếu tại lễ mở thầu và trong biên bản mở thầu, bên mời thầu không đọc và ghi thông tin về giá dự thầu và giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, việc này dẫn tới sự thiếu minh bạch, không bảo đảm công bằng cho các nhà thầu. Theo đó, trường hợp nhà thầu tham dự lễ mở thầu mà thấy việc mở thầu không tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, nhà thầu phải có ý kiến đề nghị bên mời thầu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!