Trong đơn dự thầu, giá trị giảm giá bằng con số khác với giá trị tính theo ghi chú % thì xử lý thế nào?

Tình huống: Có hai (02) nhà thầu sau đây được gọi là (nhà thầu A và nhà thầu B) được mở hồ sơ đề xuất về tài chính (HSĐXTC). Trong đó, giá dự thầu theo hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu A là : 1.205.148.000 đồng. Trong đơn dự thầu nhà thầu A, nhà thầu tự nguyện giảm giá số tiền được ghi cụ thể là: 214.029.600 đồng (giảm 20%). Tuy nhiên, thực tế, nếu giảm 20% giá dự thầu phải là: 241.029.600 đồng (không phải là 214.029.600 đồng). Sử dụng giá trị giảm giá theo hai con số khác nhau nêu trên thì thứ tự xếp hạng của nhà thầu A và B sẽ thay đổi.

Hỏi: Chúng tôi phải xử lý tình huống này như thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 18 khoản 2 điểm b) quy định một trong những điều kiện đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cổ định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Thư giảm giá là một phần của hồ sơ dự thầu, việc giảm giá là để tăng tính cạnh tranh cho nhà thầu và mang lại lợi ích kinh tế cho gói thầu. Theo đó, trường hợp việc lựa chọn giá dự thầu sau giảm giá (214.029.600 đồng hoặc 20% của 1.205.148.000 đồng là 241.029.600 đồng) làm thứ tự xếp hạng của nhà thầu bị thay đổi, gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị loại theo quy định nêu trên.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!