Hết thời hạn làm rõ không trả lời có được loại E-HSDT không

Mô tả

Bên mời thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, trong quá trình đánh giá E-HSDT có gặp tình huống vướng mắc như sau:

Trong quá trình xem xét E-HSDT, Bên mời thầu nhận thấy năng lực kinh nghiệm của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu nên đã có Văn bản yêu cầu làm rõ gửi lên Hệ thống từ ngày 05/4/2024 và thời hạn trả lời làm rõ là 10/4/2024. Đến hết thời hạn làm rõ nhà thầu không có văn bản trả lời làm rõ.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: “Nhà thầu có trách nhiệm theo dõi, cập nhật các thông tin trên Hệ thống đối với gói thầu mà nhà thầu quan tâm hoặc tham dự. Trường hợp xảy ra các sai sót do không theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến bất lợi cho nhà thầu trong quá trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi, sửa đổi về E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT, thời gian nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT, thời gian làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT, thời gian thương thảo hợp đồng và các nội dung khác thì nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm và chịu bất lợi trong quá trình tham dự thầu”.

Như vậy, đối với trường hợp trên việc Bên mời thầu đánh giá nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm với lý do nhà thầu không có văn bản làm rõ thì có đúng quy định không?

Về vấn đề này chuyên gia chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của Bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, nhân sự, thiết bị thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nhà thầu có trách nhiệm theo dõi, cập nhật các thông tin trên Hệ thống đối với gói thầu mà nhà thầu quan tâm hoặc tham dự. Trường hợp xảy ra các sai sót do không theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến bất lợi cho nhà thầu trong quá trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi, sửa đổi về E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT, thời gian nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT, thời gian làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT, thời gian thương thảo hợp đồng và các nội dung khác thì nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm và chịu bất lợi trong quá trình tham dự thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 23.3 Chương I Mẫu E-HSMT gói thầu xây lắp qua mạng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT, việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT.

Đối với trường hợp nêu trên, việc làm rõ E-HSDT được thực hiện theo quy định nêu trên. Trường hợp nhà thầu nộp văn bản, tài liệu làm rõ E-HSDT chậm hơn so với thời hạn yêu cầu của bên mời thầu nhưng vẫn trong quá trình đánh giá E-HSDT thì bên mời thàu cần tiếp nhận những tài liệu làm rõ E-HSDT của nhà thầu để đánh giá theo quy định nhằm đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi cho tình huống nêu trên. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có thêm những thông tin hữu ích khác!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn câu trả lời có tính pháp lý, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn xin ý kiến hướng dẫn bằng văn bản của Cục Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Ps: Vui mừng chào đón bạn tham gia cộng đồng của chúng tôi dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề của đấu thầu. Xin trân trọng cảm ơn!