Nhân sự nhà thầu bị kết án vi phạm đấu thầu trong vòng 03 năm trước ngày có hiệu lực của Nghị định 24/2024/NĐ-CP thì nhà thầu có hợp lệ?

Mô tả

Theo điểm h khoản 3 Điều 24 Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định: Hồ sơ mời thầu phải quy định nội dung đánh giá về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu bao gồm: “Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết luận có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiệm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu”.

Theo quy định trên thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu có khả năng rơi vào thời điểm trước khi Nghị định 24/2024/NĐ-CP có hiệu lực. Giả sử nhà thầu tham dự gói thầu đóng thầu vào thời điểm 30/6/2024 như vậy thời điểm 03 năm trước thời điểm đóng thầu là 30/6/2021. Trong trường hợp trong khoảng thời gian từ 30/6/2021 đến 30/6/2024 nhà thầu có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết luận có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiệm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. Như vậy theo quy định trên hồ sơ dự thầu của nhà thầu có đảm bảo tính hợp lệ hay không do thời điểm nhà thầu có nhân sự bị kết án trước thời điểm Nghị định 24/2024/NĐ-CP có hiệu lực.

Về vấn đề này, chuyên gia chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm h khoản 3 Điều 24 Nghị định 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ, trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết luận có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiệm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.

Theo đó, trong thời hạn 03 năm tính đến trước thời điểm đóng thầu (không tính theo thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP) mà nhà thầu có nhân sự bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu thì được coi là không đáp ứng quy định tại điểm h khoản 3 Điều 24 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi cho tình huống nêu trên. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có thêm những thông tin hữu ích khác!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn câu trả lời có tính pháp lý, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn xin ý kiến hướng dẫn bằng văn bản của Cục Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Ps: Vui mừng chào đón bạn tham gia cộng đồng của chúng tôi dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề của đấu thầu. Xin trân trọng cảm ơn!