Video 5 – Video hướng dẫn bên mời thầu đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư phát triển

Video 5 – Video hướng dẫn bên mời thầu đăng tải thông tin của kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư phát triển lên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *