TƯ VẤN GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU

Xử lý tình huống là việc giải quyết trường hợp phát sinh trong đấu thầu chưa được quy định cụ thể, rõ ràng trong pháp luật về đấu thầu; người quyết định xử lý tình huống phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình (Khoản 1 Điều 86 Luật Đấu thầu). Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ:

  • Tư vấn giải đáp tình huống trong đấu thầu tuân thủ quy định của pháp luật
  • Hỗ trợ, liên hệ làm việc với Cục Quản lý Đấu thầu/Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có hướng dẫn chính thức bằng văn bản trong thời gian nhanh nhất.