Video 2 – Hướng dẫn bên mời thầu đăng ký làm bên mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Video 2 – Video hướng dẫn bên mời thầu đăng ký để được cung cấp chứng thư số trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *