TƯ VẤN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2021. Với đội ngũ chuyên gia, luật sư giàu kinh nghiệm, mối quan hệ tốt với cơ quan chủ trì soạn thảo Luật (Cục Quản lý Đấu thầu/Bộ Kê hoạch và Đầu tư), chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ:

  • Tư vấn trình tự, thủ tục triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (Dự án PPP)
  • Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo khả thi dự án PPP
  • Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP
  • Tư vấn hợp đồng dự án PPP đảm bảo hiệu quả cho nhà đầu tư
  • Hỗ trợ tìm kiếm, quan hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tìm kiếm dự án khả thi, đề xuất giải pháp triển khai phù hợp.
  • Hỗ trợ liên hệ, làm việc với cơ quan chủ trì soạn thảo (Cục Quản lý Đấu thầu/Bộ Kê hoạch và Đầu tư) để có hướng dẫn bằng văn bản đối với các trường hợp phát sinh, vướng mắc mà pháp luật chưa quy định cụ thể.