Video 1 – Hướng dẫn cách cài đặt môi trường và phần mềm để tham gia đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Video 1 – Video hướng dẫn chế độ tương thích và cài đặt phần mềm để tham gia đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *