TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU

Dịch vụ lập hồ sơ dự thầu của chúng tôi bao gồm:

  • Lập Hồ sơ dự thầu cho các gói thầu sử dụng vốn đầu tư công;
  • Hỗ trợ nhà thầu đăng tải hồ sơ dự thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đối với đấu thầu qua mạng);
  • Lập Hồ sơ dự thầu bằng tiếng Anh (đối với gói thầu sử dụng vốn của các nhà tài trợ như ADB, WB, JICA)