TƯ VẤN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Tư vấn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính Phủ; Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cụ thể:

  • Tư vấn cho Nhà đầu tư giải pháp tổng thể đầu tư dự án có sử dụng đất;
  • Tư vấn hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất phù hợp quy định của pháp luật;
  • Tư vấn lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất
  • Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu sơ bộ về năng lực và kinh nghiệm;
  • Tư vấn đánh giá hồ sơ đề xuất;
  • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu/ đánh giá hồ sơ dự thầu;
  • Tư vấn giải đáp các tình huống trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp cần thiết, có thể liên hệ, làm việc với Cục Quản lý Đấu thầu/ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có hướng dẫn chính thức bằng văn bản).