TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU

Dịch vụ lập hồ sơ dự thầu của chúng tôi bao gồm:

  • Lập Hồ sơ dự thầu cho các gói thầu sử dụng vốn đầu tư công;
  • Hỗ trợ nhà thầu đăng tải hồ sơ dự thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đối với đấu thầu qua mạng);
  • Lập Hồ sơ dự thầu bằng tiếng Anh (đối với gói thầu sử dụng vốn của các nhà tài trợ như ADB, WB, JICA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *