TƯ VẤN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2021. Với đội ngũ chuyên gia, luật sư giàu kinh nghiệm, mối quan hệ tốt với cơ quan chủ trì soạn thảo Luật (Cục Quản lý Đấu thầu/Bộ Kê hoạch và Đầu tư), chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ:

  • Tư vấn trình tự, thủ tục triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (Dự án PPP)
  • Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo khả thi dự án PPP
  • Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP
  • Tư vấn hợp đồng dự án PPP đảm bảo hiệu quả cho nhà đầu tư
  • Hỗ trợ tìm kiếm, quan hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tìm kiếm dự án khả thi, đề xuất giải pháp triển khai phù hợp.
  • Hỗ trợ liên hệ, làm việc với cơ quan chủ trì soạn thảo (Cục Quản lý Đấu thầu/Bộ Kê hoạch và Đầu tư) để có hướng dẫn bằng văn bản đối với các trường hợp phát sinh, vướng mắc mà pháp luật chưa quy định cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *