Có cần cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất nếu đã cung cấp giấy phép bán hàng của đại lý được ủy quyền

Công ty chúng tôi đang tham gia một số gói thầu mua sắm hàng hóa thiết bị. Trong Hồ sơ mời thầu có yêu cầu: “Nhà thầu phải có bản gốc giấy phép bán hàng cùa nhà sản xuất và cam kết hồ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất hỗ trợ trực tiếp cho gói thầu này đối với hạng mục hàng hóa sau: hệ thống máy chủ.

Trong Hồ sơ dự thầu của Công ty chúng tôi đã sử dụng thư ủy quyền bán hàng và cam kết hỗ trợ kỹ thuật của các đơn vị đại lý phân phối chính thức của các hãng sản xuất thiết bị như IBM. HP, Dell,… tại Việt Nam cho các hạng mục thiết bị.

Căn cứ theo mục 1 điều 6 thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá ngày 16/6/2015 như sau:

Điều 6. Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất

1. Đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì không yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Bên cạnh đó, theo quy định thì các hãng sản xuất đều không được phép bán hàng tại Việt Nam mà đều phải thông qua các nhà phân phối chính thức; các nhà phân phối này bán các sản phẩm chính hãng của nhà sản xuất và đại diện cho hãng sản xuất về việc bảo hành bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của hãng sản xuất đối với các thiết bị được phân phối tại Việt Nam.

Với những thông tin như trên, phía Công ty hiểu Thư uỷ quyền và hỗ trợ kỹ thuật của Nhà phân phối chính thức sản phẩm của Nhà sản xuất tại Việt Nam hoàn toàn có giá trị tương đương như Thư ủy quyền và hỗ trợ kỹ thuật của Nhà sản xuất khi cung cấp trong Hồ sơ dự thầu.

Công ty chúng tôi xin hỏi chuyên gia là chúng tôi hiểu như vậy đã đúng theo quy định của thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá ngày 16/6/2015 hay chưa?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hô sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì không yêu câu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. Đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thaỵ thế và các dịch vụ liên quan khác thì trong hồ sơ mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Đối với trường hợp này, nếu hàng hóa là đặc thù, phức tạp nhưng chính sách bán hàng của nhà sản xuất là không bán trực tiếp sản phẩm tại Việt Nam mà bán hàng, bảo hành thông qua đại lý phân phối chính thức thì thư ủy quyền bán hàng và cam kết hỗ trợ kỹ thuật từ đại lý phân phối chính thức của nhà sản xuất được coi là tài liệu có giá trị tương đương với giấy phép bán hàng của nhà sản xuất. Trong trường hợp này, nhà thầu cung cấp thư ủy quyền bán hàng và cam kết hỗ trợ kỹ thuật của đại lý phân phối chính thức được coi là đáp ứng yêu cầu đối với nội dung cung cấp giấy phép bán hàng.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!