Có được phép bổ sung giấy tờ chứng minh sở hữu thiết bị để thay thế cho thiết bị đã đề xuất trong HSDT

Bên mời thầu X đang đánh giá HSDT cho gói thầu xây lắp có câu hỏi như sau:

Trong quá trình xem xét HSDT cho nhà thầu Y, bên mời thầu đã yêu cầu nhà thầu đệ trình bản gốc các giấy tờ về thiết bị của nhà thầu Y đi thuê để đối chiếu. Tuy nhiên, nhà thầu Y đã có văn bản làm rõ thông báo giấy tờ bản gốc của các thiết bị đề xuất bị thất lạc và nhà thầu đã cung cấp các giấy tờ gốc của các thiết bị khác có công suất tương đương để thay thế các thiết bị đã đề xuất.

Bên mời thầu muốn hỏi việc bổ sung các tài liệu chứng minh thiết bị như vậy có làm thay đổi bản chất của HSDT?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Việc làm rò hồ sơ dự thầu được quy định tại Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ- CP. Theo đó, ngoài trường hợp nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu thì nhà thầu được phép gửi tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tấc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Đối với trường hợp nêu trên, việc nhà thầu đề xuất thay đổi thiết bị thi công chủ yếu kê khai trong hồ sơ dự thầu vào sau thời điểm đóng thầu sẽ làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu của nhà thầu đã nộp trước đó.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Để có thêm thông tin hữu ích, xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu của chúng tôi!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần tính pháp lý, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ps: Tham gia Cộng đồng Đấu thầu Việt Nam dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề trong hoạt động đấu thầu, rất hân hạnh chào đón Bạn tham gia cùng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn!