Thành viên Tổ thẩm định có được thay mặt phòng chuẩn bị HSMT để trình các tài liệu đấu thầu?

Công ty tôi có thành lập Phòng Đấu thầu có nhiệm vụ tổ chức mua sắm hàng hóa dịch vụ do Công ty làm bên mời thầu.

Trong quá trình triển khai một gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Công ty có thành lập riêng rẽ Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định (thẩm định dự toán, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu), trong đó 1 thành viên Tổ thẩm định là Trưởng phòng đấu thầu. Vậy Trưởng phòng Đấu thầu có được thay mặt phòng Đấu thầu để ký các tờ trình sau:

– Tờ trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu?

– Tờ trình phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật?

Chúng tôi có tham khảo Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2014 thì thấy chúng tôi không vi phạm các hành vi bị cấm. Vì vậy, mong chuyên gia giải đáp.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 89 khoản 6) quy định hai trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là: (i) tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với cùng một gói thầu, dự án; (ii) tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án.

Theo đó, trường hợp cá nhân tham gia thẩm định hồ sơ mời thầu nhưng không tham gia lập hồ sơ mời thầu; tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng không tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu thì không bị coi là thuộc hành vi bị cấm nêu trên.

Ngoài ra, căn cứ báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình kết quả lựa chọn nhà thầu; tổ thẩm định có trách nhiệm thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để chủ đầu tư phê duyệt. Do đó, Quý Công ty cần lưu ý đơn vị trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là bên mời thầu mà không phải là tổ thẩm định./.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!