Thanh toán phần dự phòng phân bổ trong đơn giá dự thầu đối với hợp đồng trọn gói

Một doanh nghiệp xây dựng X có câu hỏi như sau:

Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó gói thầu thi công xây dựng A được phê duyệt như sau: Giá gói thầu A đã bao gồm chi phí dự phòng; hình thức đấu thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức đầu thầu là một giai đoạn, một túi hồ sơ; hình thực họp đồng là hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng.

Tham khảo Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đối với hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải tính toán và phân bố chi phí dự phòng vào trong giá dự thầu; không tách riêng phần chi phí dự phòng mà nhà thầu đã phân bổ trong giá dự thầu để xem xét, đánh giá trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu về tài chính, thương mại.

Theo đó, khi tham gia dự thầu Công ty X đã nghiên cứu, tính toán tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng và được phân bổ vào trong đơn giá gói thầu khi tham gia đấu thầu.

Công ty X đã trúng thầu gói thầu thi công xây dựng A và khi ký hợp đồng với chủ đầu tư thì giá trị hợp đồng đã bao gồm chi phí dự phòng. Hiện nay, dự án đã được thực hiện hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, khi quyết toán hoàn thành, Chủ đầu tư giữ lại, không thanh toán chi phí dự phòng như theo hợp đồng đã ký kết.

Vậy Công ty X muốn hỏi việc Chủ đầu tư thực hiện như trên là đúng hay sai? Chi phí dự phòng được phân bổ vào trong đơn giá gói thầu khi tham gia đấu thầu theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 được thanh toán khi nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 62 khoản 1 điểm a) quy định hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà tlìầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

Theo đó, việc thanh toán hợp đồng trọn gói phải căn cứ vào các điều khoản quy định trong hợp đồng trên cơ sở tuân thủ quy định nêu trên. Trường hợp nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo đúng hợp đồng đã ký kết thì được thanh toán toàn bộ giá trị ghi trong hợp đồng.

Đáp án cho tình huống nêu trên chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh lại theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý theo pháp luật về đấu thầu trước đây. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!