Thành viên còn lại trong liên danh thực hiện phần công việc của thành viên khác khi thành viên đó chấm dứt hợp đồng có phù hợp?

Ban quản lý dự án X đã ký hợp đồng về thi công xây lắp với nhà thầu liên danh X (gồm 2 công ty A và B).

Đến nay, Ban quản lý đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành đợt 1 cho các thành viên liên danh và từng thành viên liên danh đã đệ trình hồ sơ thanh toán cho chủ đầu tư. Tuy nhiên do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và vốn thanh toán, Ban quản lý đã chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng để tiếp tục triển khai thi và thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành cho liên danh nhà thầu.

Theo quy định của Hợp đồng, Nhà thầu A (thành viên liên danh thứ nhất) đã có công văn chính thức xin ngừng thi công và xin chấm dứt hợp đồng và có đề xuất giao phần khối lượng còn lại (theo thỏa thuận phân chia khối lượng trong liên danh) cho Nhà thầu B (thành viên liên danh thứ hai) thực hiện.

Nhà thầu B đã đồng ý tiếp tục thực hiện khối lượng còn lại của Nhà thầu trên cơ sở đơn giá họp đồng đã ký kết. Qua kiểm tra hồ sơ năng lực của Nhà thầu tại thời điểm hiện tại, năng lực của nhà thầu B đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu. Ban QLDA X đã hỏi trong trường hợp nói trên, nhà thầu B có thể thực hiện phần công việc còn lại của nhà thầu A không?

 

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 64 khoản 3) quy định một trong những điều kiện ký kết họp đồng là chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

Đối với tình huống này, việc ký kết hợp đồng phải tuân thủ quy định nêu trên. Trường họp sau khi ký kết hợp đồng, chủ đầu tư không bàn giao được mặt bằng cho thành viên liên danh (Công ty A) để triển khai thi công theo đúng quy định trong hợp đồng dẫn đến việc thành viên này đề nghị chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư và chuyển giao phần công việc còn lại cho thành viên còn lại trong liên danh (Công ty B) tiếp tục thực hiện gói thầu được coi là tình huống phát sinh trong đấu thầu theo quy định tại khoản 15 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, chủ đầu tư chịu trách nhiệm xem xét, quyết định xử lý tình huống theo hướng như sau:

Nếu phần công việc còn lại của gói thầu mà Công ty A chưa thực hiện không độc lập với các phần công việc khác của gói thầu và khó có thể tách rời để hình thành gói thầu mới thì có thể xem xét, giao phần công việc này cho Công ty B nếu Công ty B có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện toàn bộ phần công việc còn lại của gói thầu. Trong trường hợp này, chủ đầu tư và nhà thầu phải tiến hành điều chỉnh họp đồng để làm cơ sở thực hiện.

Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư phải bảo đảm việc chấm dứt hợp đồng với Công ty A; giao cho Công ty B thực hiện phần công việc còn lại hoặc tách phần công việc còn lại thành gói thầu mới đế tổ chức lựa chọn nhà thầu không làm phát sinh chi phí, gây thất thoát, lãng phí, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đẩu thầu trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình (điểm a khoản 1 Điều 86 Luật đấu thầu);

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu năm 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!