TƯ VẤN LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Chúng tôi hỗ trợ chủ đầu tư/ Bên mời thầu chuẩn bị các thủ tục để quá trình lựa chọn nhà thầu tuân thủ quy định của pháp luật, cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

  • Tư vấn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
  • Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu/ Hồ sơ yêu cầu;
  • Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất
  • Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;
  • Tư vấn giải đáp các tình huống phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu