Các gói thầu được lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt?

Bà Vy hỏi chuyên gia, khi thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, Quỹ phòng, chống thiên tai có được sử dụng phiếu thu theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC để làm chứng từ thu tiền Quỹ phòng chống thiên tai không? Gói thầu “in Phiếu thu quỹ Phòng chống thiên tai” có được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Khoản 7, Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 không? Nếu được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt thì có phải đăng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Khoản 7, Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg quy định in ấn, cung cấp các loại tem (tem miễn thuế, tem rượu nhập khẩu, tem rượu sản xuất trong nước, tem xì gà nhập khẩu; tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem thuốc lá sản xuất trong nước, tem thu lệ phí làm thủ tục hải quan, tem thu lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh); các loại biên lai (biên lai thuế, biên lai thu tiền, biên lai thu hộ lệ phí, biên lai thuế xuất khẩu, biên lai thuế đối với hàng hóa nhập khẩu); các loại tờ khai (tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu, tờ khai nguồn gốc xe gắn máy nhập khẩu); các loại sổ định mức hàng miễn thuế; các loại seal (niêm phong) hải quan được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Theo đó, nếu gói thầu có nội dung mua sắm theo quy định nêu trên thì được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với nội dung này được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg./.