Công tác lựa chọn nhà thầu cho thuê trụ sở làm việc của Doanh nghiệp nhà nước có thuộc trường hợp được áp dụng quy định về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt không?

Công ty tôi là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên. Chúng tôi phải thuê trụ sở để hoạt động. Hiện nay, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 quy định danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu. Theo đó, Khoản 20 Điều 3 Quyết định nêu trên quy định danh mục được áp dụng quy định tại Quyết định này bao gồm việc lựa chọn nhà thầu để cung cấp một số dịch vụ cần cam kết lâu dài với nhà cung cấp (nhiều hơn 1 năm) như: dịch vụ thuê đường truyền, nhà trạm; thuê hạ tầng kỹ thuật; thuê phần mềm; thuê tên miền, máy chủ và dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ hỗ trợ bảo hành, vận hành hệ thống phần cứng, phần mềm, dịch vụ hỗ trợ người dùng (call center)….

Xin hỏi chuyên gia: Chúng tôi có thể áp dụng quy định tại Điều 3 khoản 20 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu cho thuê văn phòng không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 26) quy định lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt áp dụng đối với gói thầu xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu.

Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 (Khoản 20 Điều 3) quy định một trong những gói thầu được áp dụng quy định về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt bao gồm lựa chọn nhà thầu để cung cấp một số dịch vụ cần cam kết lâu dài với nhà cung cấp (nhiều hơn 1 năm) như: dịch vụ thuê đường truyền, nhà trạm; thuê hạ tầng kỹ thuật; thuê phần mềm; thuê tên miền, máy chủ và dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ hỗ trợ bảo hành, vận hành hệ thống phần cứng, phần mềm, dịch vụ hỗ trợ người dùng (call center)….

Trường hợp, gói thầu thuê trụ sở làm việc thuộc nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên và đây là dịch vụ cần cam kết lâu dài với nhà cung cấp thì thuộc trường hợp được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại khoản 20 Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy trình nêu tại khoản 8 Điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!