Hướng dẫn đấu thầu và lựa chọn tư vấn của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tiền thân là JIBIC là tổ chức quốc tế đã tài trợ rất nhiều nguồn vốn ODA cho các dự án về giao thông, môi trường, thiết bị, hệ thống giao thông thông minh,.. Hiện nay các dự án có nguồn vốn JICA vẫn hàng ngày đang thực hiện trên mọi miền của đất nước.

Mô tả

Để hỗ trợ bạn đọc và khách hàng có nguồn tài liệu chính xác, chúng tôi cung cấp các hướng dẫn đấu thầu và lựa chọn tư vấn của tổ chức tài chính quốc tế này. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ miễn phí và có phí nếu khách hàng có nhu cầu tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu, dự án có sử dụng nguồn vốn của JICA.

Để xem hướng dẫn đấu thầu của JICA vui lòng tải theo đường link dưới đây:

https://www.mediafire.com/file/dhy23fcyed8ftnr/Guideline_for_Procurement.pdf/file

https://www.mediafire.com/file/xjfabuttqkimbit/guideline_for_employment_of_Consultant.pdf/file