Thủ tục xem xét các nội dung về đấu thầu của Ngân hàng thế giới

Để triển khai thông suốt được các dự án sử dụng vốn tài trợ của Ngân hàng thế giới thì ngoài việc chuẩn bị tốt các hồ sơ, tài liệu đệ trình cho nhà tài trợ xem xét thì việc hiểu được quy trình xem xét các nội dung đệ trình của WB cũng là một trong những bí quyết để đẩy nhanh việc thực hiện dự án.

Mô tả

Các bên vay thường than phiền việc xem xét của nhà tài trợ mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp là do bên vay không chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu đệ trình theo yêu cầu hay chưa hiểu rõ quy trình xem xét của nhà tài trợ. Vì vậy, chúng tôi cung cấp sổ tay về thủ tục xem xét của WB để khách hàng hiểu về quy trình xem xét của WB. Trong đó quy định rõ phân định dự án, gói thầu thuộc diện xem xét trước và dự án, gói thầu thuộc diện xem xét hậu kiểm.

Khách hàng vui lòng download tại link sau:

https://www.mediafire.com/file/05an8h28r6u59tl/Procurement_Procedure.pdf/file

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh, hãy tham gia vào Group của chúng tôi dưới đây để cùng thảo luận nhé. 

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!