Chủ đầu tư giao cho đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc thực hiện gói thầu theo hình thức tự thực hiện

Trung tâm Tư vấn A trực thuộc Sở B, có con dấu và tài khoản riêng, với kinh phí hoạt động 100% tự chủ; Chức năng của Trung tâm là Tư vấn kỹ thuật cho các Chủ đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về quản lý kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, tiến độ, chi phí đầu tư xây dựng và an toàn, bảo vệ môi trường các dự án đầu tư xây dựng giao thông. Trung tâm A xin được hỏi chuyên gia một số nội dung như sau: Trong trường hợp kế hoạch đấu thầu các dự án do Sở B làm chủ đầu tư, các gói thầu tư vấn (có giá trị > 500.000.000 đồng) được duyệt tự thực hiện và Sở B giao cho Trung tâm A thực hiện thì có phù hợp với Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không?

 

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 25) quy định tự thực hiện được áp dụng đối vói gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 61) quy định điều kiện áp dụng hình thức tự thực hiện bao gồm: (i) có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu; (ii) phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu; (iii) đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng. Trường hợp gói thầu do đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện thì trong phương án thực hiện phải bao gồm dự thảo hợp đồng. Trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu không có đơn vị hạch toán phụ thuộc thì trong phương án thực hiện phải bao gồm dự thảo về thỏa thuận giao việc cho một đơn vị thuộc mình thực hiện.

Theo đó, việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải tuân thủ theo quy định nêu trên. Trường hợp Trung tâm A là đơn vị phụ thuộc về tổ chức nhưng hạch toán độc lập với Sở B thì việc Sở này giao cho Trung tâm A thực hiện các gói thầu do mình làm chủ đầu tư theo hình thức tự thực hiện là không phù hợp với quy định nêu trên.

Đáp án cho tình huống nêu trên chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh lại theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý theo pháp luật về đấu thầu trước đây. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!