Chữ ký hợp lệ trong đơn dự thầu khi không có ủy quyền của đại diện pháp luật nhà thầu

Một bên mời thầu đang đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa có câu hỏi như sau:

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký nhưng không gửi kèm HSDT giấy ủy quyền hoặc các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì việc đánh giá tính hợp lệ của đơn dự thầu trong trường hợp này sẽ thực hiện như thế nào. Nhà thầu có được bổ sung các tài liệu trên để làm rõ không hay đơn dự thầu của nhà thầu sẽ được coi là không hợp lệ? Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ không? Và nếu sau thời điểm đóng thầu, nhà thầu cung cấp được văn bản chứng minh người ký đơn dự thầu có đủ thẩm quyền để ký đơn dự thầu (có hiệu lực trước thời điểm đóng thầu) thì HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ với nội dung này không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, HSDT hợp lệ phải có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của HSMT; thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Liên quan tới nội dung chữ ký trong đơn dự thầu, việc bố sung (sau thời điểm đóng thầu) giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu về việc ký đơn dự thầu là không phù hợp kể cả việc ủy quyền có hiệu lực trước thời điểm ký đơn dự thầu.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!