Chưa hoạt động về đấu thầu có thể được cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Ông Lê Thành Đạt đang công tác tại Ban Quản lý dự án ở Quảng Nam có câu hỏi như sau:

Theo Điểm d Khoản 2 Điều 111 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi có tổi thiểu 4 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc 5 năm kinh nghiệm không liên tục.

Tuy nhiên, tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định thì kể từ ngày 01/01/2018, các cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả mời thầu quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Vì vậy, với cá nhân một người chưa hoạt động đấu thầu lần nào trước 01/01/2018, nhưng muốn được cấp chứng chỉ hành nghề trong tương lai. Thì việc đáp ứng Điểm d Khoản 2 Điều 111 Nghị định 63/2014/NĐ-CP được thực hiện ra sao? Và các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu gồm các công việc gì? Có công việc nào liên quan trực tiếp đến việc đấu thầu mà không cần chứng chỉ hành nghề?

 

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016, một trong những điều kiện đê được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiêu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thâu nhưng không liên tục.

Theo đó, trường hợp các cá nhân có thời gian công tác 4 năm liên tục hoặc 5 năm không liên tục tại các đơn vị có liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu thì được đánh giá là đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, mỗi vị trí việc làm gắn với nội dung chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể, gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp và chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập (nếu là các công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành). Trong trường hợp này, đối với vị trí công việc tại ban quản lý dự án chuyên nghiệp (tổ chuyên gia, tổ thẩm định…) thì khi tuyển nhân sự cần đáp ứng các yêu cầu nêu tại Thông tư số 03/2016/TT- BKHĐT (không phải tuyên dụng nhân sự xong mới tìm công việc phù hợp với nhân sự đã tuyển mà phải tuyển nhân sự phù hợp với vị trí công việc đã có).

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!