Tham gia công tác đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư có cần phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Ông Trần Minh Quân ở Điện Biên có câu hỏi như sau:

Theo Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt dộng đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, kể từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ Sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sư dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quá mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị tư vắn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Vậy khi Công ty chúng tôi thực hiện hợp dồng tư vấn lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) không phải là lựa chọn nhà thầu, thì các cá nhân lập HSYC lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá HSĐX đầu tư có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề không? Có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể, chi tiết về vấn đề này không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 30/2015/ND-CP (Điều 14 khoản 1) quy định cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt dộng đấu thầu, trừ cá nhân quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

Theo đó, đối với đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thì các cá nhân thuộc tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu theo quy định nêu trên. Tuy nhiên, đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có hướng dẫn việc cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nên không yêu cầu các thành viên tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu này.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!