Hiểu thế nào về Ban QLDA chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Ông Trần Hoàng Nam có câu hỏi như sau:

Hiện nay theo quy định của pháp luật về xây dựng không có quy định thế nào là Ban QLDA chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định của Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT có nêu đến nội dung liên quan đến Ban QLDA chuyên nghiệp. Xin hỏi chuyên gia Ban QLDA chuyên nghiệp theo quy định của Luật đấu thầu và Thông tư 03/2016/TT-KHĐT là Ban QLDA như thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Ngày 26/4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2683/BKHĐT- QLĐT gửi các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu, trong đó bao gồm nội dung về ban quản lý dự án chuyên nghiệp. Văn bản nêu trên được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo địa chi: http://muasamcong.mpi.gov.vn/.

Cụ thể, Ban QLDA chuyên nghiệp là các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc các ban quản lý dự án thành lập để thực hiện công tác quản lý dự án chuyên nghiệp; cá nhân chuyên trách làm công tác quản lý dự án, không mang tính kiêm nhiệm thuộc các ban quản lý dự án được thành lập để làm nhiều dự án cùng lúc hoặc các dự án kế tiếp, gối đầu, hết dự án này đến dự án khác.

Đề nghị Ông Nam nghiên cứu Văn bản số 2683/BKHĐT- QLĐT để thực hiện.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!