Chứng minh năng lực tài chính của hộ kinh doanh cá thể

Chúng tôi, Cửa hàng A, là hộ kinh doanh cá thể, được ủy ban Nhân dân Quận 10, TP.HCM cấp phép hoạt động lần đầu ngày 22/02/2011 trong lĩnh vực mua bán dụng cụ y khoa và trang thiết bị y tế, và đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được gia hạn Chứng thư số hợp lệ ngày 31/08/2019 đến ngày 17/09/2019. Chúng tôi đã từng tham gia đầu thầu và trúng thầu tại nhiều bệnh viện khác nhau trên cả nước trong những năm qua.

Nay, theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6//2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói trên, chúng tôi có vài thắc mắc như sau:

(1) Hộ kinh doanh cá thể có đủ tư cách hợp lệ để tham gia đấu thầu theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6//2015 hay không?

(2) Nếu đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu, thì phần chứng minh năng lực tài chính của nhà thầu sẽ không thể đáp ứng các yêu cầu theo Mầu 09 về “Tình hình tài chính của Nhà thầu”.

Cụ thể, không có Báo cáo tài chính, vì “Hộ kính doanh cá thể” không bắt buộc phải có báo cáo tài chính theo luật định.

Hiện nay, hộ kinh doanh chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn, vì nhiều trường hợp tham gia đấu thầu, chúng tôi bị xét không đủ “năng lực về tài chính” vì không có báo cáo tài chính, mặc dù chúng tôi có nộp đầy đủ các bản “Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế” do Chi Cục Thuế địa phương xác nhận hàng năm, chứng minh đầy đủ được doanh thu và lợi nhuận hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

Vậy chúng tôi rất mong được giải đáp và hướng dẫn thực hiện, để chúng tôi có thể tiếp tục tham gia dự thầu trong thời gian sớm nhất.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 5 khoản 2) quy định nhà thầu trong nước là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: (a) có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp; (b) hạch toán tài chính độc lập; (c) không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; (d) đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; (đ) bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này; (e) không đang trong thòi gian bị cấm tham dự thầu; (g) có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn.

Trường hợp hộ kinh doanh cá thể (được gọi là hộ kinh doanh) tham dự thầu mà hộ kinh doanh có đăng ký thành lập và hoạt động hợp pháp thì được coi là có đủ tư cách hợp lệ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định nêu trên. Liên quan đến nội dung đánh giá về năng lực tài chính, trường hợp pháp luật liên quan không bắt buộc hộ kinh doanh phải có báo cáo tài chính thì để chứng minh năng lực tài chính của mình, hộ kinh doanh có thể thông qua các văn bản tài chính liên quan khác được pháp luật thừa nhận (ví dụ như Hồ sơ quyết toán thuế hoặc văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế…).

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!