Tư cách hợp lệ được đánh giá thế nào khi nhà thầu là hộ kinh doanh cá thể

Một hộ kinh doanh có câu hỏi cho chuyên gia chúng tôi như sau:

Căn cứ vào Luật đấu thầu năm 2013 thì một hộ kinh doanh cá thể đáp ứng đầy đủ các điểm a đến điểm h Khoản 1 Điều 5. Hỏi hộ kinh doanh có thể tham gia đấu thầu cho gói thầu cung cấp văn phòng phẩm cho một doanh nghiệp nhà nước không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 5 khoản 1) quy định nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: (i) có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp; (ii) hạch toán tài chính độc lập; (iii) không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; (iv) đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; (v) bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này; (vi) không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu; (vii) có tên trong danh sách ngắn đối với trường họp đã lựa chọn được danh sách ngắn; (viii) phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Do vậy, nếu hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác theo quy định nêu trên thì được coi là có đủ tư cách hợp lệ tham dự thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!