Có cần gửi tài liệu kèm theo để chứng minh chi phí sản xuất trong nước cho việc hưởng ưu đãi trong đấu thầu

Ông Nguyễn Minh Hà ở Long Biên, Hà Nội có câu hỏi như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định ưu đãi đối với hàng hóa trong nước: “Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa”.  

Khi tham gia dự thầu đối với gói thầu cung cấp thuốc, mà nhà thầu muốn kê khai hạng mục thuốc được hưởng ưu đãi theo Mẫu 14 (Phụ lục 4 mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc áp dụng đối với phương thức 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ) thì ngoài biểu mẫu này, nhà thầu có cần kèm thêm các tài liệu để chứng minh chi phí sản xuất trong nước không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa.

Đối với vấn đề của ông Hà, trường hợp thuốc cung cấp thuộc đối tượng ưu đãi thì ngoài việc nhà thầu phải kê khai các loại thuốc thuộc đối tượng ưu đãi theo Mẫu số 14 Chương IV Thông tư số 11/2016/TT-BYT (đối với gói thầu áp dụng đối với phương thức 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ), nhà thầu phải gửi kèm theo tài liệu để chứng minh chi phí sản xuất trong nước chiếm từ 25% trở lên trong giá thuốc. Ngoài ra, liên quan đến việc đấu thầu thuốc, đề nghị Ông Hà tham khảo thêm ý kiến của Bộ Y tế để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu năm 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!