Không kê khai biểu mẫu ưu đãi đối với hàng hóa trong nước nhưng có ghi rõ hàng hóa sản xuất trong nước trong HSDT

Công ty X là 1 doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng trang phục, đồng phục cho các doanh nghiệp. Công ty X có đệ trình HSDT cho gói thầu cung cấp đồng phục của Bên mời thầu A. Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu không lập bảng kê ưu đãi hàng hóa trong nước nhưng đã ghi rõ xuất xứ hàng hóa sản phẩm may mặc là do công ty X sản xuất tại Việt Nam và có bảng cam két cấp vải là nguồn nguyên liệu chính để sản xuất ra bộ quần áo chào thầu của doanh nghiệp là dệt vải trong nước.

Công ty X muốn hỏi, nếu có bản cam kết của nhà sản xuất dệt nhuộm cung cấp nguyên vật liệu chính là hàng trong nước với tỉ lệ > 25% thì có được tính là thầu được ưu đãi không

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 5 khoản 1) quy định hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa.

Theo hướng dẫn tại mẫu số 06 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nhà thầu phải kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi theo mẫu này.

Đối với vấn đề nêu trên, khi tham dự thầu, nhà thầu phải kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi theo quy định nêu trên. Trường hợp trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu có ghi rõ hàng hóa mà nhà thầu đề xuất được sản xuất trong nước (do nhà thầu sản xuất) kèm theo cam kết nguyên vật liệu chính để sản xuất hàng hóa là của doanh nghiệp trong nước nhưng không có bảng kê khai và tài liệu chứng minh chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu chứng minh theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Ngoài ra, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!