Đánh giá yêu cầu nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ thuế như thế nào cho đúng?

Ông Trần Nam ở huyện Hướng Hóa có câu hỏi như sau:

Trong quá trình đánh giá Hồ sơ đề xuất của gói thầu về chào hàng cạnh tranh mua sắm thiết bị, trong hồ sơ đề xuất nhà thầu đệ trình tài liệu của cơ quan thuế với thông tin sau: Số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp đến 31/3/2018: 538.019.585 đồng (Thuế GTGT: 532.240.145 đồng; Thuế TNDN: 5.779.440 đồng) và có ghi chú: số tiền thuế còn phải nộp: 538.019.585 đồng là số tiền thuế nợ không tính tiền nộp theo quy định khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

Theo quy định của HSYC tại mục 2.1-“Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm” yêu cầu nhà thầu phai hoàn thành nghĩa vụ thuế đến hết tháng 3/2018. Ông Nam muốn hỏi với thông tin như nhà thầu đệ trình thì nhà thầu có được đánh giá là đã hoàn thành nghĩa vụ thuế không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 Mục 2 Chương II Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà bên mời thầu có thể tham khảo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm quy định tại mẫu hồ sơ mời thầu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp để quy định cho phù hợp, tránh đưa các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đắng. Ngoài ra, theo hướng dẫn tại mẫu số 10 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT thì tình hình tài chính của nhà thầu được đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành, kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: (i) Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; (ii) Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; (iii) Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; (iv) Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; (v) Báo cáo kiểm toán (nếu có).

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Như vậy, trường hợp nhà thầu cung cấp được báo cáo tài chính kèm theo một trong những tài liệu nêu trên thì bên mời thầu cần căn cứ vào tài liệu của nhà thầu cung cấp để đánh giá mà không bắt buộc nhà thầu phải có xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế (nhà thầu có thể nộp văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế về việc đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để chứng minh tình hình tài chính của mình). Như vậy, việc đưa ra yêu cầu nhà thầu phải hoàn thành nghĩa vụ thuế có thể dẫn tới làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!