Đề xuất nhân sự đang thực hiện ở gói thầu khác có thời gian trùng với thời gian thực hiện gói thầu tham dự thầu có được gọi là gian lận

Một ban quản lý dự án trong quá trình đánh giá HSDT cho gói thầu xây lắp có tình huống như sau:

Theo quy định tại Biểu mẫu số 15 – HSMT: “Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chù chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thế sẵn sàng huy động cho gói thầu; không dược kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thưc hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sê bị đánh giá là gian lận”.

Công ty A là nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu này. Trong HSDT Công ty A kê khai theo Biểu mẫu số 15 các nhân sự chủ chốt tham gia thực hiện gói thầu bao gồm Chỉ huy trưởng công trường và các vị trí Giám sát kỹ thuật. 

Theo thông tin chúng tôi nắm được (Có tài liệu chứng minh) thì các nhân sự này đều đang được nhà thầu huy động tham gia cho 01 gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này (Do gói thầu khác này cũng thuộc cùng Tổng công ty chúng tôi làm Chủ đầu tư).

Vậy, việc nhà thầu A kê khai nhân sự như vậy có phải là hành vi gian lận theo quy định nêu trên hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 15 Chương IV Mẫu HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đă huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Đối với trường hợp này, khi tham dự thầu nhà thầu phải kê khai các nhân sự chủ chốt đề thực hiện gói thầu theo Mẫu số 15 nêu trên. Trường hợp bên mời thầu nhận thấy các nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai đang được thực hiện cho công trình khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Trường hợp sau khi làm rõ, nhà thầu không chứng minh được khả năng huy động nhân sự cho gói thầu thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là không đạt ở nội dung này.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!