Doanh nghiệp quy mô nhỏ, siêu nhỏ không đáp ứng yêu cầu thì có cho phép các doanh nghiệp khác tham gia không?

Theo quy đinh tại khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Đổi với gói thầu xây lắp co giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu”

Trường hợp tổ chức đấu thầu rộng rãi/chào hàng cạnh tranh và hồ sơ mời thầu (HSMT)/hồ sơ yêu cầu (HSYC) có quy định chỉ các nhà thầu cấp nhó và siêu nhỏ được phép tham gia, tuy nhiên không có nhà thầu tham dự hoặc có nhà thầu tham dự là các doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhó nhưng không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu theo yêu cầu trong HSMT/HSYC

Độc giả xin hỏi chuyên gia: tình huống này được xử lý như thế nào để chủ đầu tư có thể chọn được nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm và đúng luật.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 6 khoản 3) quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu

Theo đó, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên. Trường hợp khi tổ chức đấu thầu rộng rãi nhưng không có nhà thầu cấp nhỏ và siêu nhỏ nào đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT) thì chủ đầu tư, bên mời thầu cần rà soát lại HSMT, phạm vi công việc của gói thầu để chỉnh sửa quy định về năng lực, kinh nghiệm và các yêu cầu khác cho phù hợp, tránh đưa ra các yêu cầu quá cao, quá khắt khe dẫn đến làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu cấp nhỏ, siêu nhỏ. Trường hợp do tính chất đặc thù của gói thầu mà thực tế không có doanh nghiệp quy mô nhỏ, siêu nhỏ đáp ứng yêu cầu thì cho phép các doanh nghiệp khác tham gia.

Đối với gói thầu xây lắp đơn giản, có giá trị nhỏ được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh, chủ đầu tư, bên mời thầu có thể không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm mà chỉ cần yêu cầu nhà thầu nộp bản cam kết theo Mẫu số 08 Chương III – Biểu mẫu để chứng minh nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ yêu cầu theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương II Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu năm 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!