Tổng nguồn vốn trên 20 tỷ đồng nhưng số lao động nhỏ hơn 200 người có được tham dự các gói thầu xây lắp không quá 5 tỷ đồng không?

Ông Lê Minh ở Bắc Ninh có câu hỏi cho chuyên gia như sau:

Theo khoản 3, điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhó và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Công ty của ông Minh có thông tin như sau:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính, ở bảng cân đối kê toán có tổng tài sản (Tổng nguồn vốn) là trên 20 tỷ (năm 2015 là 14.530.731.854 đồng; năm 2016 là 22.580.405.574 đồng; năm 2017 là 28.142.548.331 đồng). Nhưng có số lao động nhỏ hơn 200 người cụ thể là: năm 2015 là 71 người; năm 2016 là 80 người; năm 2017 là 116 người.

Ông Minh hỏi xem công ty có đủ điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp có giá không quá 5 tỷ đồng không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời Ông Minh như sau:

Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Khoản 1 Điều 4 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định: Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây: (i) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; (ii) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Nghị định 39/2018/NĐ-CP (Điều 6 khoản 2 và Điều 8 khoản 2) cụ thể hóa tiêu chí xác định doanh nghiệp theo quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa như sau: doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng theo quy định có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm được tính bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của năm chia cho số tháng trong năm và được xác định trên chứng từ nộp bảo hiểm xã hội của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Đối với trường hợp này, việc xác định cấp của doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng được thực hiện theo quy định nêu trên. Trường hợp Công ty có số lao động bình quân tham gia bảo hiểm xã hội của năm trước liền kề trên 100 người thì không được coi là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Theo đó, Công ty không dược tham dự thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu từ 05 tỷ đồng trở xuống theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!