Đưa tiêu chí nhà thầu phải hoàn thành nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thu nhập vào hồ sơ mời thầu

Liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của nhà thầu, một bên mời thầu đã yêu cầu chúng tôi giải đáp một số câu hỏi sau:

Khi xây dựng hồ sơ mời thầu (HSMT) có được đưa tiêu chí nhà thầu phải hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, BHTN khi xét điều kiện dự thầu của nhà thầu không?

Việc đưa tiêu chí này vào HSMT có bị coi là hạn chế sự tham gia của nhà thầu nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng trong đấu thầu không?

Nếu bên mời thầu không đưa tiêu chí này vào HSMT thì có vi phạm Luật Đấu thầu không?

Trong trường hợp HSMT không đưa tiêu chí nợ đọng BHXH làm tiêu chí xét thầu và Nhà thầu nợ BHXH thì có bị coi là không đáp ứng Tư cách hơp lệ của nhà thầu theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu 2013 không? và nhà thầu trúng thầu có bị hủy kết quả thầu không?

Mô tả

Trả lời bên mời thầu nói trên, chuyên gia của chúng tôi có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015, Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiêu chí đánh giá về năng lực tài chính bao gồm: kết quả hoạt động tài chính; doanh thu bình quân hàng năm; nguồn lực tài chính cho gói thầu.

Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP cũng quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Bên cạnh đó, tại điểm a khoản 5 Mục I Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, chủ đầu tư, bên mời thầu không đưa ra các điều kiện trong hồ sơ mời thầu để hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu như: yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đang ký hợp đồng với nhà thầu…

Do đó, khi xây dựng tiêu chí đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu trong hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu cần căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu. Việc đưa tiêu chí nhà thầu phải hoàn thành nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện mới đủ tư cách hợp lệ tham dự thầu là không phù hợp với quy định nêu trên, có thể dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!