Nội dung yêu cầu làm rõ của tổ chuyên gia không được quy định trong HSMT

Công ty A là Nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu, trong quá trình thẩm định hồ sơ dự thầu của Nhà thầu, Ban thẩm định yêu cầu Nhà thầu bổ sung thông tin về nhân sự chủ chốt tham gia thực hiện gói thầu, cụ thể là cung cấp bản sao sổ bảo hiểm xã hội của Ông B là chỉ huy trưởng công trình, đồng thời xuất trình bản gốc để đối chiếu.

Trong hồ sơ mời thầu không thấy có yêu cầu cung cấp sổ bảo hiểm xã hội của Nhân sự chủ chốt mà Nhà thầu đề xuất trong hồ dự thầu.

Chúng tôi xin hỏi:

– Nhà thầu có phải bổ sung sổ bảo hiểm xã hội của Nhân sự chủ chốt, cụ thể là cung cấp bản sao sổ bảo hiểm xã hội của nhân sự đề xuất là chỉ huy trưởng công trình, đồng thời xuất trình bản gốc để đối chiếu không?

– Nếu quá trước thời hạn nộp tài liệu làm rõ mà Nhà thầu không cung cấp xuất trình bản gốc tài liệu này để đối chiếu thì coi như hồ sơ dự thầu của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu có đúng không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 16 khoản 1) quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách họp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với trường hợp nêu trên, nếu hồ sơ mời thầu không có quy định nhà thầu phải cung cấp sổ bảo hiểm xã hội của nhân sự chủ chốt (bản sao, bản gốc) thì bên mời thầu không được yêu cầu nhà thầu cung cấp trong quá trình đánh giá. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn phải cung cấp các tài liệu khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm và khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự chủ chốt dự kiến huy động để thực hiện gói thầu.

Ngoài ra, trường hợp nhà thầu nộp văn bản, tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu chậm hơn so với thời hạn yêu cầu của bên mời thầu nhưng vẫn trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu cần tiếp nhận những tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để đánh giá theo quy định nhằm đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!