Cung cấp bổ sung các tài liệu chứng minh đóng bảo hiểm xã hội cho nhân sự đối với nhà thầu liên danh

Bên mời thầu X đang quá trình đánh giá HSDT cho gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước phương thức 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ, có câu hỏi như sau:

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trong HSMT quy định nhân sự nhà thầu có tối thiểu 10 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến gói thầu và yêu cầu nhà thầu phải cung cấp hợp đồng lao động và danh sách đóng bảo hiểm 3 tháng gần nhất của các nhân sự nói trên.

Trong số các nhà thầu tham dự có nhà thầu liên danh A+B. Theo thỏa thuận liên danh, 2 nhà thầu đều trách nhiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của gói thầu. Hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu này có kê khai 10 người, trong đó có 5 người của công ty A, 5 người của công ty B kèm theo bằng tốt nghiệp đại học phù hợp yêu cầu, hợp đồng lao động ký với 10 người này. Tuy nhiên, trong HSDT chỉ có danh sách đóng bảo hiểm của 5 người thuộc công ty A, không có danh sách đóng bảo hiểm của nhân sự thuộc công ty B.

Bên mời thầu đã có văn bản làm rõ về danh sách đóng bảo hiểm 5 người thuộc công ty B gửi cho nhà thầu liên danh A+B nói trên. Đến thời hạn quy định, nhà thầu đã có văn bản trả lời theo đó bổ sung thêm 5 người vào danh sách nhân sự thực hiện gói thầu, 5 người này đều của công ty A kèm theo bằng tốt nghiệp đại học, hợp đồng lao động và có danh sách đóng bảo hiểm phù hợp với yêu cầu của HSMT.

Bên mời thầu X muốn hỏi trong trường hợp nói trên thì nhân sự của nhà thầu liên danh có được đánh giá đáp ứng yêu cầu?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 4 khoản 12) quy định việc lựa chọn nhà thầu phải thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 12 khoản 2) quy định trong hồ sơ mời thầu (HSMT) không được nêu bất cứ điều kiện nào hạn chế sự tham gia của nhà thầu nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.2 Chương III Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tùy theo quy mô, tính chất của gói thầu mà HSMT có thể quy định nhà thầu phải đề xuất các nhân sự chủ chốt thực hiện các công việc của gói thầu như: lắp đặt; hướng dẫn chạy thử, vận hành; đào tạo, chuyển giao công nghệ… Trường hợp HSMT có yêu cầu về nhân sự chủ chốt, trong hồ sơ dự thầu nhà thầu phải chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu về trình độ chuyên môn, tổng số năm kinh nghiệm, kinh nghiệm trong các công việc tương tự; nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo Mầu quy định tại HSMT. Như vậy, trong Mẫu HSMT không có quy định về tiêu chí đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động mà chỉ yêu cầu nhà thầu kê khai nhân sự sẽ huy động và có năng lực chuyên môn phù hợp.

Đối với trường hợp nói trên, việc HSMT quy định về nội dung đóng bảo hiểm xã hội vi phạm Chỉ thị 47/2017/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và có thể làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Theo đó, chỉ cần quy định nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực đáp ứng các yêu cầu quy định tại HSMT và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu mà không bắt buộc nhân sự đó phải được chính nhà thầu đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, trường hợp nhà thầu liên danh A + B đã kê khai đủ cán bộ kỹ thuật có năng lực đáp ứng quy định trong HSMT và sẵn sàng huy động cho gói thầu thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu đối với nội dung này.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Để có thêm thông tin hữu ích, xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu của chúng tôi!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần tính pháp lý, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ps: Tham gia Cộng đồng Đấu thầu Việt Nam dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề trong hoạt động đấu thầu, rất hân hạnh chào đón Bạn tham gia cùng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn!