Hồ sơ mời thầu quy định nhân sự chủ chốt phải đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị tối thiểu 12 tháng có phù hợp không?

Tình huống: Trong hồ sơ mời thầu gói thầu về Duy trì cây xanh, thảm cỏ các tuyến đường và các
khu công cộng tại mục tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm có quy định nhân sự
chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu phải đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị tối
thiểu 12 tháng.

Hỏi: Yêu cầu về nhân sự do Bên mời thầu đưa ra như trên có phù hợp với quy định của pháp
luật về đấu thầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại ghi chú số (1) Mục 3 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật chuyên ngành mà Bên mời thầu quy định yêu cầu về nhân sự huy động cho phù hợp. Những gói thầu phi tư vấn không cần huy động nhân sự có trình độ cao thì bỏ nội dung này (ví dụ gói thầu dịch vụ vệ sinh, đóng gói…). Trường hợp áp dụng nội dung này, bên mời thầu cần liệt kê về vị trí công việc, số lượng, tổng số năm kinh nghiệm, kinh nghiệm tối thiểu trong các công viêc tương tự để nhà thầu làm cơ sở chào thầu.

Bên cạnh đó, tại điểm a khoản 5 Mục I Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, chủ đầu tư, bên mời thầu không đưa ra các điều kiện trong hồ sơ mời thầu để hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu như: yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đang ký hợp đồng với nhà thầu…

Theo đó, việc đưa tiêu chí nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu phải đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị tối thiểu 12 tháng là không phù hợp với quy định nêu trên, có thể dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!