Trong quá trình chỉ định thầu, Nhà thầu đề xuất hiệu lực của HSĐX dài hơn yêu cầu do nộp sớm HSĐX có phù hợp không?

Ông Tân hỏi chuyên gia: Hồ sơ yêu cầu quy định hiệu lực của hồ sơ đề xuất là 60 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu là ngày 25/9/2017. Tuy nhiên, nhà thầu đã làm xong hồ sơ đề xuất sớm và gửi lại trong đó đơn đề xuất của nhà thầu ghi hồ sơ đề xuất có hiệu lực là 70 ngày kể từ ngày 20/9/2017 (hiệu lực của hồ sơ đề xuất sớm hơn 5 ngày so với yêu cầu của hồ sơ yêu cầu).Hồ sơ đề xuất của nhà thầu có hợp lệ theo quy định của Luật Đấu thầu không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo Khoản 42, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất là số ngày được quy định trong hồ sơ yêu cầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ yêu cầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 1 ngày.

Theo hướng dẫn tại Chương III, mục 1.2, Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu ban hành kèm Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ đề xuất hợp lệ phải có hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Đối với trường hợp của ông Tân, nếu hồ sơ yêu cầu quy định hồ sơ đề xuất phải có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày 25/9/2017 thì hồ sơ đề xuất có hiệu lực 70 ngày kể từ ngày 20/9/2017 được coi là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Ngoài ra, theo Điểm a, Khoản 3, Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định đối với chỉ định thầu, trong quá trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà thầu đến thương thảo, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu.

Ps: Với đội ngũ chuyên gia có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn ODA (vốn JICA, WB, ADB), các cộng tác viên đã, đang công tác tại cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ: (i) Tư vấn giải đáp tình huống đấu thầu (miễn phí); (ii) Tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn ODA (bằng tiếng việt và tiếng anh). Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào ô chát ở góc phải màn hình hoặc qua số điện thoại 0862.888.728; email: [email protected]. Trân trọng!